// მიხეილ მახარაძე
  "ბიზე ვარიაცია"
  "სიზმრები იაპონიაზე"